FUGLER PÅ HELLERSØYA OG VED OG RUNDT SONGVÅR FYR

Det er registrert over 100 fugler på og rundt

Hellersøya. Flere ganger i året har vi flere fugletittere som er å ser etter fugler her er noen:

Sildemåke, Rødnebbterne, Gulnebblom, Taffeland,Toppand,Måltrost,Knoppsvane,

Hettemåke,Fjellvåk,Bjørkefink,Grønnsisik,

Tundrasnipe,Vipe,Polarjo,Bergand,Storlom,

Gråstrupedykker,Alkekonge,Brunnakke,Jordugle,Fjellerke,Ærfugl,Fiskemåke,Grågås,

Gråmåke,Skjærpiplerke,Steinskvett,Svartbak,Tjeld,Polarmåke,

Hornugle,Laksand,Gransanger,Skogsnipe,Stjertand,Kortnebbgås,Svømmesnipe,

Splitterne,Fuglekonge,Havsvale,Gjøk,Brunsisik,Bydue,Lomvi,Havlire, Storjo,Alke,Smålom

Polarsnipe
Polarsnipe
Observert
4 februar 2003
Svartand hann
Svartand hann
Observert
4 februar 2003
Havelle
Havelle
Observert
4 februar 2003
Lunde
Lunde
Observert
4 februar 2003
Storspove
Storspove
Observert 8 juli 1998
Fjelljo
Fjelljo
Observert 11 juni 2006
Teist
Teist
Observert 11 juni 2006
Skjeand
Skjeand
Observert
20 desember 2005
Jaktfalk
Jaktfalk
Observert
19 januar 2005
Ringgås
Ringgås
Observert 27 mai 2004
Heipipelerke
Heipipelerke
Observert 28 mai 2008
Stokkand
Stokkand
Observert 20 juli 2007
Tjeld
Tjeld
Observert 20 juli 2007
Sotsnipe
Sotsnipe
Observert 20 juli 2007
Fiskemåke
Fiskemåke
Observert 20 juli 2007
Fjæreplytt
Fjæreplytt
Observert 28 mai 2008
Ravn
Ravn
Observert 28 mai 2008
Løvsanger
Løvsanger
Observert 28 mai 2008
Steinskvett han
Steinskvett han
Observert 28 mai 2008
Linerle
Linerle
Observert 28 mai 2008
Tornskate
Tornskate
Observert
25 august 2011
Siland
Siland
Observert 28 mai 2008
Tårnseiler
Tårnseiler
Observert 28 mai 2008
Heilo
Heilo
Observert 28 mai 2008
Steinvender
Steinvender
Observert 28 mai 2008
Dvergfalk
Dvergfalk
27 august 2012
Havsule
Havsule
Observert 22 juli 2012
Brushane
Brushane
Observert
25 august 2011
Sandløper
Sandløper
Observert
25 august 2011
Enkeltbekkasin
Enkeltbekkasin
Observert
25 august 2011
Fiskeørn
Fiskeørn
Observert
14 august 2013
Sivhauk
Sivhauk
Observert 3 juni 2013
Svarttrost
Svarttrost
Observert 31 mars 2013
Krikkand
Krikkand
Observert
27 august 2012
Gråhegre
Gråhegre
Observert
27 august 2012
Rødstrupe
Rødstrupe
Observert
26 august 2014
Låvesvale
Låvesvale
Observert
26 august 2014
Kanadagås
Kanadagås
Observert 22 juli 2014
Gulerle
Gulerle
Observert
22 august 2013
Lappspove
Lappspove
Observert
14 august 2013
Småspove
Småspove
Observert
13 august 2015
Grønnstilk
Grønnstilk
Observert 3 august 2015
Snøspurv
Snøspurv
Observert 5 mars 2015
Sanglerke
Sanglerke
Observert
1 februar 2015
Gråtrost
Gråtrost
Observert
1 februar 2015
Ringtrost
Ringtrost
Observert 14 mars 2016
Islom
Islom
Observert
28 februar 2016
Krykkje
Krykkje
Observert
27 februar 2016
Sjøorre
Sjøorre
Observert
10 oktober 2015
Svarthalespove
Svarthalespove
Observert
21 september 2015
Makrellterne
Makrellterne
Observert 10 juni 2017
Stær
Stær
Observert 22 mars 2017
Dvergsnipe
Dvergsnipe
Observert
21 august 2016
Kråke
Kråke
Observert
16 august 2016
Buskskvett
Buskskvett
Observert
16 august 2016
Havsvale
Havsvale
Observert
30 juli 2017
Gjøk
Gjøk
Observert
25 juli 2017
Brunsisik
Brunsisik
Observert 15 juli 2017
Bydue
Bydue
Observert 12 juli 2017
Lomvi
Lomvi
Observert 12 juli 2017
Havlire
Havlire
Observert 9 juli 2017
Havhest
Havhest
Observert 5 juli 2017
Storjo
Storjo
Observert 18 juni 2017
Alke
Alke
Observert 18 juni 2017
Smålom
Smålom
Observert 18 juni 2017
Alkekonge
Alkekonge
Observert
19 desember 2017
Brunsnakke
Brunsnakke
Observert
14 oktober 2017
Jordugle
Jordugle
Observert
9 oktober 2017
Fjellerke
Fjellerke
Observert
9 oktober 2017
Fuglekonge
Fuglekonge
Observert
9 oktober 2017
Vipe
Vipe
Observert
18 mai 2018
Polarjo
Polarjo
Observert
11 mai 2018
Bergand
Bergand
Observert
28 april 2018
Storlom
Storlom
Observert
28 april 2018
Gråstrupedykker
Gråstrupedykker
Observert
19 desember 2017
Toppand
Toppand
Observert 22 april 2019
Fjellvåk
Fjellvåk
Observert
16 oktober 2018
Bjørkefink
Bjørkefink
Observert
16 oktober 2018
Grønnsisik
Grønnsisik
Observert
16 oktober 2018
Tundrasnipe
Tundrasnipe
Observert 4 august 2018
Gulnebblom
Gulnebblom
Observert 30 april 2019
Taffeland
Taffeland
22 april 2019
Måltrost
Måltrost
22 april 2019
Knoppsvane
Knoppsvane
Observert 21 APRIL 2019
Hettemåke
Hettemåke
21 april 2019
Polarmåke
Polarmåke
Observert 21 mai 2022
Hornugle
Hornugle
Observert 10 mars 2022
Laksand
Laksand
Observert 14 april 2021
Gransanger
Gransanger
Obsertvert 27 august 2020
Skogsnipe
Skogsnipe
Observert 11 juli 2020
Kongeørn
Kongeørn
Observert
11 november 1997
GRÅGÅS
GRÅGÅS
Observert 8 juli 1998
SKJÆRPIPLERKE
SKJÆRPIPLERKE
Observert 20 juli 2007
Tyvjo
Tyvjo
Observert 8 juli 1998
Ærfugl
Ærfugl

Stjertand
Stjertand
Observert 10 mai 2020
Kortnebbgås
Kortnebbgås
Observert
27 september2019
Svømmesnipe
Svømmesnipe
Observert
3 august 2019
Splitterne
Splitterne
Observert
23 juli 2019
Rødnebbterne
Rødnebbterne
Observert
23 juli 2019

Del denne siden