Til nye medlemmer

Velkommen som medlem i venneforeningen rundt den eneste fyrstasjonen i Søgne.

Venneforeningen ble etablert i 2004, og har i disse årene som er gått, gjort et stort arbeid med å sette stasjonen tilbake slik den var da den faste bemanningen opphørte.

Stasjonen består av hovedhus, maskinhus, «fjøs», «oljebu», samt sjøbu. De bygninger som det er viktig at beholder sitt opprinnelige særpreg er, hovedhuset og maskinhuset.

Hovedhuset og maskinhuset er nå tilnærmet originalt, men bruken av bygningene er forandret.

Hovedhuset består av stue, kjøkken og tre soverom.

I maskinhuset er aggregatrommet intakt. Batterirommet brukes som fellesrom med plass til ca 30 personer, og badstuen er fremdeles som den var, dog med ny ovn. Vaktrommet er nyrestaurert, og skal brukes som ”historierom”.

Fjøset og oljebua er også innredet til beboelse.

Arbeidet der ute drives etter en visjon, som sier at stasjonen skal bevares mest mulig som den var da den gikk ut av drift. Dette er vedtaksbestemt.

Stasjonen har en daglig leder, som har det daglige ansvaret, og et styre som har det overordnede ansvaret.

Vi håper å se deg der ute. Om du er med på ”dugnad” ei helg, så kan du gratis bruke stasjonen resten av året, når den ikke er utleid. Dugnad behøver ikke å bety at du må bruke verktøy. Å være en del av det sosiale fellesskap er også dugnad. Du kan altså være med på dugnaden, og kun nyte naturen om du ønsker det.

Om du ikke ønsker, eller ikke  har anledning til å være en del av fellesskapet, så er vi også utrolig takknemlige for støttemedlemmer. Stasjonen drives på idealisme, uten noen form for offentlig støtte, og med det mål at alle skal inkluderes.

Stasjonen leies ut til enkeltpersoner, bedrifter, foreninger og skoleklasser. Mange skoleklasser, speidergrupper og barnehager har brukt den de siste årene. Leie og reservasjon av fyrstasjonen kan gjøres til vår bookingtelefon 957 22 806 - Rolf Brandtenborg.

Kontingenten er for tiden kr. 250,- enten du er enkeltmedlem eller familie. Kontingent kan innbetales til:

Songvaar Fyrs Venner, konto 3090 12 73460.

Songvaar Fyrs Venner, VIPPS til nr 188811

Merk innbetaling med navn, adresse, telefon og eventuell mailadresse. Dette for bruk når vi sender ut informasjon.

Du kan også følge oss på vår facebookside: Songvaar Fyrs Venner, eller www.songvaarfyrstasjon.com

Med vennlig hilsen

for Songvaar Fyrs Venner

Geir Smebøle

Daglig leder

tlf 913 50 056

 

Del denne siden