SFV Aktivitetskalender 2024

 Årsmelding 2023 til utdeling

 Vedlikeholdsplan utkast 2024

           Saksliste til årsmøtet 2024 i Songvaar Fyrs Venner

 Budsjett Songvaar Fyrs Venner 2024

             Resultatregnskap_01.01.2023-31.12.2023